Convocatòria del procediment selectiu d'una borsa extraordinària de la categoria d'operari de brigada de l'Ajuntament de Lloseta
Anunci resultat finals. El termini per revisió d'expedient es de dos dies hàbils contadors des de l'endemà d'aquesta publicació.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços