Ajudes econòmiques per Associacions sense ànim de lucre
Subvencions per finançar les despeses derivades de l'organització i la realització d'esdeveniments de gran repercussió que fomentin la promoció sociocultural (participació, associacionisme i desenvolupament comunitari).
Al següent enllaç trobareu tota la informació relacionada amb els requisits de sol·licitud i tràmits necessaris per sol·licitar la subvenció: www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10683/597239/convocatoria-de-subvencions-per-al-suport-a-esdeve

Per més informació no dubteu en contactar amb l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Lloseta, a través del correu electrònic aodl@ajlloseta.net o per telèfon 971514033.
Bookmark and Share