Convocatòria per cobrir un lloc de feina d'operari d'instal·lacions de Parc Verd a l'Ajuntament de Lloseta
Termini de presentació d'instàncies serà 15 dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l'anunci en el BOE.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços