L'Ajuntament informa de la posada en marxa la seu electrònica
L'Ajuntament de Lloseta ha publicat la nova Seu Electrònica, espai web municipal des d'on els ciutadans poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits de l'administració pública de manera telemàtica durant les 24 hores dels 365 dies de l'any.
És tracta de la seu electrònica ajlloseta.sedelectronica.es , on, d'acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, té a la vostra disposició un servei en línia, sense coes ni esperes, que permet iniciar tràmits, presentar documentació o consultar informació.

En compliment de la normativa d'accés electrònic als serveis públics, se us ofereix la possibilitat d'optar per la notificació telemàtica com a mitjà de comunicació amb aquest Ajuntament, un sistema molt més àgil que, a més, permet estalviar recursos econòmics i personals.

En aquesta línia i amb la finalitat de posar-vos a l'abast els mitjans que permetin fer possible aquesta opció de comunicació, s'ha habilitat la bústia electrònica, el punt de recollida de les notificacions telemàtiques a la seu electrònica.

En cas que sigui del vostre interès rebre les notificacions de manera telemàtica, podeu formalitzar el tràmit de sol·licitud previ d'una de les maneres següents:

· Electrònicament des de la seu ajlloseta.sedelectronica.es
· Emplenant el model de sol·licitud i presentar-lo a les oficines d’aquest Ajuntament.

Si escolliu la via de comunicació telemàtica, se us enviaran els avisos de notificació municipal a l'adreça electrònica que hagueu indicat a la sol·licitud.

En cas contrari, o si no feu cap actuació, se vos seguirà notificant en paper al vostre domicili, encara que podreu consultar-les telemàticament (art. 42 de la llei 39/2015).

Recordeu que en el cas dels subjectes regulats a l'article 14.2 de la llei 39/2015, com són les persones jurídiques o entitats, esteu obligats a relacionar-vos electrònicament.

Us detallam les instruccions que heu de seguir i els mitjans tècnics que necessitau per enviar i rebre documentació telemàticament a través de la nostra seu electrònica.

Per a més informació o ajuda, podeu contactar amb l'Ajuntament, C/ Pou Nou 3, tel. 971514033 o per correu electrònic ajuntament@ajlloseta.net


Atentament,
El Batle.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços