Instalació d'enl·lumenat exterior mitjançant faroles solars led del camí Son Ramón