Adequació de centre de serveis culturals exterior annexe al Teatre municipal

22-Març-2010
Data publicació: 22/3/2010


CONTRACTES D'OBRES FINANÇADES PEL FONS ESTATAL PER A L'OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL.
Procediment d'adjudicació: PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.