Ajudes al lloguer 2020

01-Juny-2020
Obert el termini per sol·licitar les ajudes de lloguer 2020 fins el 31 de juliol de 2020.

A la web http://habitatge.caib.es ja es poden sol·licitar de forma telemàtica les ajudes al lloguer 2020.

Van destinades a persones amb uns ingressos màxims anuals de 23.041€ i amb un lloguer de fins a 900€.