Ajudes econòmiques individuals a persones majors

01-Setembre-2023

Les ajudes econòmiques individuals d'aquesta convocatòria van adreçades a l'atenció dels problemes específics de persones que en el moment de presentar la sol·licitud d'aquesta convocatòria tenguin 65 anys o més, per tal de millorar la qualitat de vida i, en general, per a la promoció del seu benestar social en l'àmbit territorial d'aquesta convocatòria.

 Tens fins al 29 de setembre

 Tràmit: seu.conselldemallorca.net

Si tens dubtes: 900 100 444

A les oficines d'atenció de l'IMAS de Palma, Inca o Manacor, amb cita prèvia.