Convocatòria del procediment selectiu d'una borsa extraordinària de la categoria d'operari de brigada de l'Ajuntament de Lloseta

07-Juny-2018
Anunci resultat finals. El termini per revisió d'expedient es de dos dies hàbils contadors des de l'endemà d'aquesta publicació.