CONVOCATÒRIA D’UN TÈCNIC/A DE PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL PROGRAMA SOIB DESENVOLUPAMENT LOCAL

21-Febrer-2020
Bases específiques que regiran la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició.