Millora dels carrers de tot l'entorn de les escoles

24-Setembre-2020

L'actuació ha afectat a l'asfaltat de carrers i la millora de voravies al carrer entre les escoles i el camp de futbol.

Una reivindicació dels ciutadans que hem hem fet realitat.