Pagament de tributs en termini voluntari de l'Ajuntament de Lloseta corresponent a l'exercici 2019

19-Setembre-2019
De l’1 d’octubre al 2 de desembre de 2019 (ambdós inclosos).