Notícies

06-Març-2009
Construcció de nínxols i panteons en el bloc g del cementiri municipal
Que es contractarà pel procediment negociat sense publicitat i que es tracta d'una obra finançada pel fons estatal d'inversió local.
06-Març-2009
Reforma de les depèndències del cementiri municipal
Que es contractarà pel procediment negociat sense publicitat i que es tracta d'una obra finançada pel fons estatal d'inversió local.
06-Març-2009
Dotació del sistema d'aigúes del C/ Ramón i Cajal
Que es contractarà pel procediment negociat sense publicitat i que es tracta d'una obra finançada pel fons estatal d'inversió local