Notícies

06-Març-2009
Reforma de l'edifici de protecció civil C/Fray Junipero Serra nº1
Que es contractarà pel procediment negociat sense publicitat i que es tracta d'una obra finançada pel fons estatal d'inversió local.
06-Març-2009
Millora i adequació del C/ Guillem Santandreu
Que es contractarà pel procediment negociat sense publicitat i que es tracta d'una obra finançada pel fons estatal d'inversió local.
06-Març-2009
Construcció de nínxols i panteons en el bloc g del cementiri municipal
Que es contractarà pel procediment negociat sense publicitat i que es tracta d'una obra finançada pel fons estatal d'inversió local.