Notícies

09-Novembre-2009
Contracte d'obres per a la instal·lació d'un ascensor a l'edifici de la Policia Local de Lloseta
Procediment d'adjudicació: negociat sense publicitat.
Data publicació a la web: 9//11/09
28-Setembre-2009
Contracte de subministrament de mobiliari per a l'equipament de Ca'n Seda
S'adjudicarà per procediment restringit i tenin amb compte diversos criteris d'adjudicació
03-Juny-2009
Reforma i ampliació del Col·legi Públic Es Puig de Lloseta
El termini per a presentar les sol·licituts contarà des la publicació de l'Anunci de Licitació al BOIB
22-Maig-2009
Adjudicació provisional del contracte administratiu especial de serveis per a l'explotació del local de la 3ª edat "Rosa Ramón Català"
A partir d'aquesta data l'adjudicatari provisional té un termini de 15 dies hàbils per presentar els documents que se li requereixen en la notificació i per constituir les garanties corresponents.
21-Abril-2009
Adjudicació definitiva d'obres finançades pel fons estal d'inversió local
- P2: Dotació sistema d'aigües al c/ Ramon i Cajal
- P5: Reforma d'edifici destinat a equipament municipal (Protecció Civil), del c/ Fray Junipero Serra, nº 1.
- P6: Construcció de nínxols i panteons (bloc g) del Cementiri Municipal