Ban d’inscripció en el Cens Electoral

28-November-2018
Ban de Batlia per informar de la posada a disposició del model d'inscripció en el Cens electoral per a a ciutadans de la Unió Europea, no espanyols, residents a Espanya i nacionals de països amb Acords per a les eleccions municipals.