News

15-June-2018
Borsí director temps lliure
Resultats finals concurs mèrits.
07-June-2018
Convocatòria del procediment selectiu d'una borsa extraordinària de la categoria oficial de brigada
Anunci resultat finals. El termini per revisió d'expedient es de dos dies hàbils contadors des de l'endemà d'aquesta publicació.
07-June-2018
Convocatòria del procediment selectiu d'una borsa extraordinària de la categoria d'operari de brigada de l'Ajuntament de Lloseta
Anunci resultat finals. El termini per revisió d'expedient es de dos dies hàbils contadors des de l'endemà d'aquesta publicació.
01-June-2018
Borses de treball extraordinàries director/a i monitor/es de temps lliure
Adjuntam llistats d'admesos i exclosos provisionals.