Licitació contractació de la prestació del servei d'assegurances municipals de l'Ajuntament de Lloseta