Convocatòria per cobrir operacions de finançament

17/juliol/2018
Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial, per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives previstes al Pla Estratègic. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 15 de novembre de 2018.

Source URL: https://www.ajlloseta.net/arxius-i-documents/2018-juliol/convocatoria-cobrir-operacions-de-financament