Notícies

28-Març-2023
XXV Edició dels Premis Literaris de Narrativa i Poesia 2023
El termini d’admissió de les obres acabarà el 30 de juny de 2023.
10-Març-2023
Borsí de Terapeutes Ocupacionals
BOIB núm. 35 de 18 de març de 2023, de constitució del Borsí de Terapeutes Ocupacionals.
16-Febrer-2023
Contracte de subministrament de tres vehicles al servei de l’Ajuntament de Lloseta (policia local, centre de dia i brigada)
Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació BATLIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOSETA (Alcaldía del Ayuntamiento de Lloseta, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic -PLACSP) i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica.
02-Febrer-2023
Activitat de foment de l'ocupació
L’Ajuntament de Lloseta desenvolupa una activitat de foment de l’ocupació subvencionada pel SOIB i cofinançada pel Fons Social Europeu Plus (FSE+).
01-Febrer-2023
CONTRACTE D’OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN BLOC DE NÍNXOLS I COLUMBARIS EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL DE LLOSETA
Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació BATLIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOSETA (Alcaldía del Ayuntamiento de Lloseta, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic -PLACSP) i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica.
20-Gener-2023
RUA CARNAVAL LLOSETA
Es fa saber pel general coneixement les bases de la Rua Carnaval de Lloseta 2023: