L'equip de govern

Xema Muñoz Pérez Xema Muñoz Pérez - Batle

Urbanisme
Obres pròpies
Contractació
Relacions institucionals
Serveis Municipals
Ajuda a domicili

Telèfon: 695 92 19 13
Correu: chema400@hotmail.com


 

 

 

Marga Villalonga ReinosoMarga Villalonga Reinoso - 1a Tinent de Batle

Aigua i Sanejament, Serveis de clavegueram i Aigües pluvials
Economia i Hisenda
Participació i Transparència
Noves tecnologies
Comunicació
Cultura

Telèfon: 657064525
Correu: mvillalonga@ajlloseta.net
 

 

 

 

Bartomeu Ripoll BestardBartomeu Ripoll Bestard - 2n tinent de Batle

Patrimoni
Relacions amb els clubs esportius
Educació

Telèfon: 696141582
Correu: bripoll@ajlloseta.net

 

 

 

 

 

Llorenç Guardiola ComasLlorenç Guardiola Comas

Medi ambient
Agricultura
Piscina municipal i Escola d’estiu
Esports

Telèfon: 609234362
Correu: llguardiola@ajlloseta.net
 

 

 

 

 

Francisca Campins FernàndezFrancisca Campins Fernàndez

Fires i Festes
Recursos humans
Neteja d’edificis municipals
Policia Local
Mobilitat

Telèfon: 600535339
Correu: pcampins@ajlloseta.net

 

 

 

 

Francesc Miquel Abolafio MoyàFrancesc Miquel Abolafio Moyà

Joventut i Oci
Comerç
Indústria
Turisme
Foment i Ocupació

Telèfon: 638351004
Correu: fabolafio@ajlloseta.net

 

 

 

 

Antonia MassanetAntonia Massanet Fernández

Serveis Socials
Sanitat i Consum

Telèfon: 636679892
Correu: amassanet@ajlloseta.net