Ajudes a l'autoocupació 2018

22/maig/2018
3 línes d'AJUDES A L'AUTOOCUPACIÓ: • AJUDES PER INICIAR L'ACTIVITAT • AJUDES AL MANTENIMENT DE L'ACTIVITAT • AJUDES A LA CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT DE L'ACTIVITAT