ORGANIGRAMA ADMINISTRATIU

 

Atenció al Public Registre Civil i Jutjat de Pau
Inés Murillo Miralles: imurillo@ajlloseta.net Bàrbara Reynés: 
971-514033
971-514105
Biblioteca Municipal  Secretaria 
Bàrbara Reynès: biblioteca@ajlloseta.net
971-885054
Xavier Rodriguez Abril: secretaria@ajlloseta.net
971.51.40.33
971.51.41.05
Brigada Municipal  Serveis Socials
Ramon Llabrés: 629627588 Maria Antònia Crespí: 
971-514602
Complex esportiu Teatre Municipal
Antoni Martí Femenias Ramon: amfemenias@ajlloseta.net Miquel Suau: 971-514452
Intervenció  Tresoreria i Compabilitat 
Margalida Jaume: 
971-514033
971-514105
Maria Concepció Coll: mccoll@ajlloseta.net
971-514033
971-514105
Policia Cap Substitut  Urbanisme 
Juan Luis Montoya Martínez: 
669777754
Catalina Abrines:
971-514033
971-514105
Registre   
Maria Magdalena Vich: mmvich@ajlloseta.net
971-514033
971-514105