ORGANIGRAMA ADMINISTRATIU

 

Atenció al Public

Registre Civil i Jutjat de Pau

Inés Murillo Miralles: imurillo@ajlloseta.net

Bàrbara Reynés:
971-514033
971-514105

Biblioteca Municipal 

Secretaria 

Bàrbara Reynès: biblioteca@ajlloseta.net
971-885054

Catalina Celià Crespí: secretaria@ajlloseta.net
971.51.40.33
971.51.41.05

Brigada Municipal 

Serveis Socials

Ramon Llabrés: 629627588

Maria Antònia Crespí:
971-514602

Complex esportiu

Teatre Municipal

Llorenç Guardiola Comas llguardiola@ajlloseta.net

Miquel Suau: 971-514452

Intervenció 

Tresoreria i Compabilitat 

Margalida Jaume:
971-514033
971-514105

Maria Concepció Coll: mccoll@ajlloseta.net
971-514033
971-514105

Cap de Policia 

Urbanisme 

Antoni Coll Monroig: policia@ajlloseta.net
669777754

Catalina Abrines:
971-514033
971-514105

Registre 

 

Maria Magdalena Vich: mmvich@ajlloseta.net
971-514033
971-514105

 

 


Source URL: http://www.ajlloseta.net/organigrama-administratiu