L'Ajuntament informa de la posada en marxa la seu electrònica

31-Agost-2018
L'Ajuntament de Lloseta ha publicat la nova Seu Electrònica, espai web municipal des d'on els ciutadans poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits de l'administració pública de manera telemàtica durant les 24 hores dels 365 dies de l'any.
És tracta de la seu electrònica http://ajlloseta.sedelectronica.es , on, d'acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, té a la vostra disposició un servei en línia, sense coes ni esperes, que permet iniciar tràmits, presentar documentació o consultar informació.

En compliment de la normativa d'accés electrònic als serveis públics, se us ofereix la possibilitat d'optar per la notificació telemàtica com a mitjà de comunicació amb aquest Ajuntament, un sistema molt més àgil que, a més, permet estalviar recursos econòmics i personals.

En aquesta línia i amb la finalitat de posar-vos a l'abast els mitjans que permetin fer possible aquesta opció de comunicació, s'ha habilitat la bústia electrònica, el punt de recollida de les notificacions telemàtiques a la seu electrònica.

En cas que sigui del vostre interès rebre les notificacions de manera telemàtica, podeu formalitzar el tràmit de sol·licitud previ d'una de les maneres següents:

· Electrònicament des de la seu http://ajlloseta.sedelectronica.es
· Emplenant el model de sol·licitud i presentar-lo a les oficines d’aquest Ajuntament.

Si escolliu la via de comunicació telemàtica, se us enviaran els avisos de notificació municipal a l'adreça electrònica que hagueu indicat a la sol·licitud.

En cas contrari, o si no feu cap actuació, se vos seguirà notificant en paper al vostre domicili, encara que podreu consultar-les telemàticament (art. 42 de la llei 39/2015).

Recordeu que en el cas dels subjectes regulats a l'article 14.2 de la llei 39/2015, com són les persones jurídiques o entitats, esteu obligats a relacionar-vos electrònicament.

Us detallam les instruccions que heu de seguir i els mitjans tècnics que necessitau per enviar i rebre documentació telemàticament a través de la nostra seu electrònica.

Per a més informació o ajuda, podeu contactar amb l'Ajuntament, C/ Pou Nou 3, tel. 971514033 o per correu electrònic ajuntament@ajlloseta.net


Atentament,
El Batle.