SOIB REACTIVA 2023

19-Febrer-2024

L’Ajuntament de Lloseta participa amb aquesta activitat de foment de l’ocupació subvencionada per el SOIB anomenada «SOIB REACTIVA 2023», la qual ha estat promoguda per el SOIB, i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+).

L’objectiu fonamental d’aquest programa és fomentar l’ocupació en  base en dues línees diferenciades:
   • L1:  A persones joves  menors de 30 anys en atur
   • L2: A majors de 30 anys en atur de llarga durada.
     
Els contractes són de 6 mesos de durada.

L’Ajuntament de Lloseta ha contractat de la L1:
   • 6 peons de manteniment

L’Ajuntament de Lloseta a contractat de la L2:
   • 3 Peons de jardineria
   • 4 Peons de neteja
   • 1 Cuinera
   • 1 Auxiliar de serveis socials

L’import subvencionat que ha rebut l’entitat per dur a terme aquesta contratació ha estat de 174.208,88€. 

Els mitjans de difusió emprats per l’Ajuntament de Lloseta per aquests programa serà la web i reds socials, els quals és publicaran de seguida què tenguem l’aprovació definitiva.