Feina i formació

21-February-2020
CONVOCATÒRIA D’UN TÈCNIC/A DE PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL PROGRAMA SOIB DESENVOLUPAMENT LOCAL
Bases específiques que regiran la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició.
21-February-2020
PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TÈCNICS D’ADMINISTRACIÓ GENERAL INTERINS DE L’AJUNTAMENT DE LLOSETA
Actualitzat dia 06 03 2020 amb l'anunici aprovació llista provisional d'admesos i excloses i tribunal qualificador.
10-December-2019
SELECCIÓ DE TERAPEUTA OCUPACIONAL
Publicam els resultats amb el candidat seleccionat i els candidats en reserva.